สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ระบบห้องปฏิบัติการ Real Time Crime Center โดยมีต้นแบบมาจาก NYPD ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อควบคุมสั่งการเก็บข้อมูลภายในห้อง RTCC จะประกอบไปด้วยระบบการติดต่อสื่อสารเดิมของสถานีตำรวจเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงควบคุมสั่งการผ่าน VDO WALL เพื่อใช้ในการควบคุมระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ RealTime การถ่ายทอดบันทึกสัญญาณภาพและเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ Live&Record พร้อมสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงจากในห้อง RTCC ได้ทันที พร้อมบันทึกข้อมูลและส่งต่อผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย Nas( Network Attached storage) ทำให้สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายมีความสามารถเทียบเท่ากับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ FileServer แต่มีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วกว่า การดูแลจัดการที่ง่ายและสามารถติดตั้งและคอนฟิกเพื่อใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วและจะต้องนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์ได้อย่างยืดหยุ่นและมีระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการที่ดีทำให้นำหน้าจอแสดงข้อมูลจำนวนมากมาแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์ได้อย่างอิสระมีระบบแผนที่ปฏิบัติการที่แสดงพิกัดของผู้ปฏิบัติแบบ RealTime มีระบบบริหารจัดการให้เห็นข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติทันทีทันใดระบบเหล่านี้ทำให้ผู้ควบคุมสั่งการมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจควบคุมสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง Live & Record
       โดยในรอบปีที่ผ่านมา สภ.เมืองสุโขทัย ได้ทำระบบห้องปฏิบัติการ Real Time Crime Center เพื่อพัฒนางานป้องกันปราบในระดับสถานตำรวจได้อย่างมีประภาพ 

       ๑. Smart SOS Help Hi-care (เทคโนโลยีช่วยน้องหนูและคุณครูให้ปลอดภัย) เป็นการต่อยอด จากระบบรับแจ้งเหตุเดิมที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดเหตุกราดยิง หรือ Active Shooter ในสถานศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาง สภ.เมืองสุโขทัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและโรงเรียนเอกชน จัดให้มีระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ปุ่มกด SOS, pocket alert, AI ตรวจจับเส้นบุกรุก ไปยัง ห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย  

       ๒. ฝากบ้าน ๔.๐ Plus เป็นการยกระดับการบริการของโครงการฝากบ้าน ๔.๐ ประหยัดงบประมาณและได้ผลที่ดีเยี่ยมคือการนำระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิดบ้านมายังสถานีตำรวจ ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ การส่งคำร้องด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอพ ฝากบ้าน ๔.๐ เจ้าของบ้านส่งรหัสกล้องวงจรปิดเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย ที่ห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอนิเตอร์ให้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้ด้วยว่า มีอะไรเคลื่อนไหวภายในบ้าน ที่ผิดปกติหรือไม่ หากพบเห็นก็จะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบทันที เมื่อผู้ฝากบ้าน ๔.๐ Plus กลับมาบ้านหลังจากวันหยุดช่วงเทศกาล ทาง สภ.เมืองสุโขทัย ก็จะทำการคืนบ้านให้ โดยการส่งรหัสคืนบ้านกลับคืนไปให้เป็นการ offline ของระบบฝากบ้าน ๔.๐ Plus ซึ่งจากการนำร่องพัฒนาระบบได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ตอบโจทย์ตรงใจประชาชนตามตัวอย่างคอมเมนท์

       ๓. NAS Coordinate to prevent torture ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ การบันทึกวีดีโอในขั้นตอนต่างๆสภ.เมืองสุโขทัยจึงพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ NAS มาจาก Network Attached Storage อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย ใส่รหัสแยกไฟล์เก็บในฐานกลางของสภ.เมืองสุโขทัยเป็นการพัฒนาการบริการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บส่งต่อข้อมูลหลายหน่วยงานที่มีจำนวนมากด้วยความรวดเร็วอย่างเป็นระบบ

การจัดการไฟล์วีดิโอตาม พ.ร.บ.ทรมานฯ ด้วยระบบ NAS

       
       ๔.DiscordLive&Record ระบบเชื่อมสัญญาณกล้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่มายังห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย สามารถบันทึกภาพและเสียงพร้อมกับสั่งการได้แบบ realtime 

ห้อง ccoc อัพเกรด live and record สายตรวจขณะออกตรวจ

       ๕. ระบบการเชื่อมสัญญาณ CCTV ไปยังตู้สายตรวจ เป็นระบบการเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV จากจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมมายังตู้สายตรวจเพื่อให้สายตรวจตรวจการณ์ผ่านกล้องCCTVหลังจากที่ตรวจตามวงรอบปกติแล้ว เมื่อพบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวหรือเริ่มเตรียมก่อเหตุต่าง ๆ เป็นการทำงานที่ตรงเป้า ประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของงานป้องกันปราบปราม

       ๖. ระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบ realtime เป็นระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบโดยจอแสดงผลสามารถแยกแบ่งเขตตรวจบนหน้าจอสามารถสั่งตรวจการณ์ได้แบบrealtime และสามารถเห็นรหัสสายตรวจและชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านหน้าจอได้ทันที     
       ด้วยผลการพัฒนาระบบ Real Time Crime Center( RTCC) สภ.เมืองสุโขทัย ได้ส่งการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จากผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานกว่า  ๑,๙๔๖ ผลงาน มีผลงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่นจำนวน ๕๔ ผลงาน ในนามตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.เมืองสุโขทัย ได้ส่งผลงานเข้าประเมิน ผลการประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับ ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการช่องทางการติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ๑. ระบบการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน ๙๐ วัน (TM47) ออนไลน์ https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login
       ๒. ระบบแจ้งที่พักอาศัย (TM30) ออนไลน์ https://tm30.immigration.go.th/tm30api/loginInternal.jsp?value=IN&id=dcc5e004bd7381fe6d3bfbb157e80eb4
       ๓. ระบบจองคิวออนไลน์ https://www.immigration.go.th/#serviceonline         
       
๔. บริการแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://thaipoliceonline.com และให้คำปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทาง  Line Chat @police1441
       ๕. บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยผ่านระบบออนไลน์ (e - Extension) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
       ๖. บริการจองคิวออนไลน์สำหรับตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ณ ศูนย์ตรวจสอบประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านทางเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากร https://criminal. police.go.th ในหัวข้อจองคิวออนไลน์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.crdqonline.com
       ๗. บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านโปรแกรมการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ ชื่อสกุล แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.crd-check.com
       ๘. บริการดูนัดหมาย ตรวจสอบสิทธิการรักษา ตรวจสอบคิว ของโรงพยาบาลตำรวจผ่านทางแอปพลิเคชั่น POLICE PLUS
       ๙. ติดต่อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@police.go.th หรือเว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th
       ๑๐. กองสารนิเทศ https://saranitet.police.go.th
       ๑๑. Facebook https://www.facebook.com/saranitet.police/
       ๑๒. Youtube https://www.youtube.com/channel/UCPeVSHnlo9lebuHcJodPXEO
       ๑๓. TikTok https://www.tiktok.com/@saranitetpolice

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ระบบห้องปฏิบัติการ Real Time Crime Center โดยมีต้นแบบมาจาก NYPD ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อควบคุมสั่งการเก็บข้อมูลภายในห้อง RTCC จะประกอบไปด้วยระบบการติดต่อสื่อสารเดิมของสถานีตำรวจเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงควบคุมสั่งการผ่าน VDO WALL เพื่อใช้ในการควบคุมระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแบบ RealTime การถ่ายทอดบันทึกสัญญาณภาพและเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ Live&Record พร้อมสั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงจากในห้อง RTCC ได้ทันที พร้อมบันทึกข้อมูลและส่งต่อผ่านอุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย Nas( Network Attached storage) ทำให้สามารถใช้ไฟล์ร่วมกันระหว่างคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายมีความสามารถเทียบเท่ากับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ FileServer แต่มีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วกว่า การดูแลจัดการที่ง่ายและสามารถติดตั้งและคอนฟิกเพื่อใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วและจะต้องนำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากมาแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์ได้อย่างยืดหยุ่นและมีระบบบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการที่ดีทำให้นำหน้าจอแสดงข้อมูลจำนวนมากมาแสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์ได้อย่างอิสระมีระบบแผนที่ปฏิบัติการที่แสดงพิกัดของผู้ปฏิบัติแบบ RealTime มีระบบบริหารจัดการให้เห็นข้อมูลภาพรวมการปฏิบัติทันทีทันใดระบบเหล่านี้ทำให้ผู้ควบคุมสั่งการมีข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจควบคุมสั่งการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้ง Live & Record
       โดยในรอบปีที่ผ่านมา สภ.เมืองสุโขทัย ได้ทำระบบห้องปฏิบัติการ Real Time Crime Center เพื่อพัฒนางานป้องกันปราบในระดับสถานตำรวจได้อย่างมีประภาพ 

       ๑. Smart SOS Help Hi-care (เทคโนโลยีช่วยน้องหนูและคุณครูให้ปลอดภัย) เป็นการต่อยอด จากระบบรับแจ้งเหตุเดิมที่มีอยู่แล้ว เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดเหตุกราดยิง หรือ Active Shooter ในสถานศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทาง สภ.เมืองสุโขทัย ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาและโรงเรียนเอกชน จัดให้มีระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์แจ้งเตือนภัยกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ปุ่มกด SOS, pocket alert, AI ตรวจจับเส้นบุกรุก ไปยัง ห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย  

       ๒. ฝากบ้าน ๔.๐ Plus เป็นการยกระดับการบริการของโครงการฝากบ้าน ๔.๐ ประหยัดงบประมาณและได้ผลที่ดีเยี่ยมคือการนำระบบเทคโนโลยีในการเชื่อมสัญญาณกล้องวงจรปิดบ้านมายังสถานีตำรวจ ในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ การส่งคำร้องด้วยระบบออนไลน์ผ่านแอพ ฝากบ้าน ๔.๐ เจ้าของบ้านส่งรหัสกล้องวงจรปิดเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสุโขทัย ที่ห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย โดยจะมีทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ มอนิเตอร์ให้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งยังมีระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้ด้วยว่า มีอะไรเคลื่อนไหวภายในบ้าน ที่ผิดปกติหรือไม่ หากพบเห็นก็จะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสอบทันที เมื่อผู้ฝากบ้าน ๔.๐ Plus กลับมาบ้านหลังจากวันหยุดช่วงเทศกาล ทาง สภ.เมืองสุโขทัย ก็จะทำการคืนบ้านให้ โดยการส่งรหัสคืนบ้านกลับคืนไปให้เป็นการ offline ของระบบฝากบ้าน ๔.๐ Plus ซึ่งจากการนำร่องพัฒนาระบบได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ตอบโจทย์ตรงใจประชาชนตามตัวอย่างคอมเมนท์

       ๓. NAS Coordinate to prevent torture ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ การบันทึกวีดีโอในขั้นตอนต่างๆสภ.เมืองสุโขทัยจึงพัฒนารูปแบบการจัดเก็บและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ NAS มาจาก Network Attached Storage อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย ใส่รหัสแยกไฟล์เก็บในฐานกลางของสภ.เมืองสุโขทัยเป็นการพัฒนาการบริการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บส่งต่อข้อมูลหลายหน่วยงานที่มีจำนวนมากด้วยความรวดเร็วอย่างเป็นระบบ

การจัดการไฟล์วีดิโอตาม พ.ร.บ.ทรมานฯ ด้วยระบบ NAS

       
       ๔.DiscordLive&Record ระบบเชื่อมสัญญาณกล้องของเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่มายังห้อง CCOC ของ สภ.เมืองสุโขทัย สามารถบันทึกภาพและเสียงพร้อมกับสั่งการได้แบบ realtime 

ห้อง ccoc อัพเกรด live and record สายตรวจขณะออกตรวจ

       ๕. ระบบการเชื่อมสัญญาณ CCTV ไปยังตู้สายตรวจ เป็นระบบการเชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV จากจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมมายังตู้สายตรวจเพื่อให้สายตรวจตรวจการณ์ผ่านกล้องCCTVหลังจากที่ตรวจตามวงรอบปกติแล้ว เมื่อพบกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวหรือเริ่มเตรียมก่อเหตุต่าง ๆ เป็นการทำงานที่ตรงเป้า ประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงของงานป้องกันปราบปราม

       ๖. ระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบ realtime เป็นระบบแสดงพิกัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบโดยจอแสดงผลสามารถแยกแบ่งเขตตรวจบนหน้าจอสามารถสั่งตรวจการณ์ได้แบบrealtime และสามารถเห็นรหัสสายตรวจและชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านหน้าจอได้ทันที     
       ด้วยผลการพัฒนาระบบ Real Time Crime Center( RTCC) สภ.เมืองสุโขทัย ได้ส่งการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการประจำปี ๒๕๖๖ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จากผู้ส่งผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลงานกว่า  ๑,๙๔๖ ผลงาน มีผลงานที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่นจำนวน ๕๔ ผลงาน ในนามตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภ.เมืองสุโขทัย ได้ส่งผลงานเข้าประเมิน ผลการประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับ ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการช่องทางการติดต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

       ๑. ระบบการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน ๙๐ วัน (TM47) ออนไลน์ https://tm47.immigration.go.th/tm47/#/login
       ๒. ระบบแจ้งที่พักอาศัย (TM30) ออนไลน์ https://tm30.immigration.go.th/tm30api/loginInternal.jsp?value=IN&id=dcc5e004bd7381fe6d3bfbb157e80eb4
       ๓. ระบบจองคิวออนไลน์ https://www.immigration.go.th/#serviceonline         
       
๔. บริการแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://thaipoliceonline.com และให้คำปรึกษาคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านทาง  Line Chat @police1441
       ๕. บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยผ่านระบบออนไลน์ (e - Extension) ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
       ๖. บริการจองคิวออนไลน์สำหรับตรวจสอบประวัติด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ ณ ศูนย์ตรวจสอบประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านทางเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากร https://criminal. police.go.th ในหัวข้อจองคิวออนไลน์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.crdqonline.com
       ๗. บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านโปรแกรมการตรวจสอบประวัติด้วยชื่อ ชื่อสกุล แบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.crd-check.com
       ๘. บริการดูนัดหมาย ตรวจสอบสิทธิการรักษา ตรวจสอบคิว ของโรงพยาบาลตำรวจผ่านทางแอปพลิเคชั่น POLICE PLUS
       ๙. ติดต่อราชการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@police.go.th หรือเว็บไซต์ www.royalthaipolice.go.th
       ๑๐. กองสารนิเทศ https://saranitet.police.go.th
       ๑๑. Facebook https://www.facebook.com/saranitet.police/
       ๑๒. Youtube https://www.youtube.com/channel/UCPeVSHnlo9lebuHcJodPXEO
       ๑๓. TikTok https://www.tiktok.com/@saranitetpolice

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ อาคาร ๑๒ ชั้น ๒,๓ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๓๓๐
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๕-๒๗๒๔
โทรสาร: ๐๒-๐๒๕-๑๐๐๕, ๐๒-๒๐๕-๙๘๘๗
อีเมล: Saranitets@gmail.com
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ