กระทรวงการต่างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ

ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน
       ผลการดำเนินงาน 
       กระทรวงการต่างประเทศกับหนึ่งในภารกิจการทูตเพื่อประชาชน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทย สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในอิสราเอล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางได้หารือกับมิตรประเทศเพื่อหาช่องทางให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวไทย ซึ่งในเวลาต่อมา  ตัวประกันชาวไทยได้รับการทยอยปล่อยตัวออกมาเกือบทั้งหมด
       ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน (Rapid Response Center -RRC) ซึ่งมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อประชุมประสานงานการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยมีผู้แทนกรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อวางแผนอพยพและเตรียมความพร้อมในการส่งกลับคนไทยสู่มาตุภูมิ

สามารถติดตามการดำเนินการอื่นๆ ได้ที่
       Website : www.mfa.go.th/
       Tiktok : https://www.tiktok.com/@mfathai   

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงการต่างประเทศ

ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน
       ผลการดำเนินงาน 
       กระทรวงการต่างประเทศกับหนึ่งในภารกิจการทูตเพื่อประชาชน ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศไทย สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยในอิสราเอล โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางได้หารือกับมิตรประเทศเพื่อหาช่องทางให้กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวไทย ซึ่งในเวลาต่อมา  ตัวประกันชาวไทยได้รับการทยอยปล่อยตัวออกมาเกือบทั้งหมด
       ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้ตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉิน (Rapid Response Center -RRC) ซึ่งมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน เพื่อประชุมประสานงานการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยมีผู้แทนกรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อวางแผนอพยพและเตรียมความพร้อมในการส่งกลับคนไทยสู่มาตุภูมิ

สามารถติดตามการดำเนินการอื่นๆ ได้ที่
       Website : www.mfa.go.th/
       Tiktok : https://www.tiktok.com/@mfathai   

กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักงาน ๔๔๓ ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์: ๐-๒๒๐๓-๕๐๐๐
โทรสาร: ๐๒-๖๔๓-๕๐๑๘
อีเมล: saraban@mfa.go.th
นิทรรศการของหน่วยงานอื่นๆ